Vastuullisuus Elisassa

Yritysvastuun hallinnointi      

Yritysvastuun näkökohdat ovat osa strategiatyötämme. Sitä johtaa ja valmistelee Elisan johtoryhmä. Johtoryhmä seuraa toiminnan tuloksellisuutta ja käsittelee asioita, joihin liittyy merkittäviä taloudellisia tai muita vaikutuksia yhtiön hallituksen hyväksymien strategioiden, tavoitteiden sekä riskikartoituksen mukaisesti. Hallituksen tarkastusvaliokunta käsittelee yritysvastuuasioita Elisan johtoryhmän esityksiin perustuen.

Yritysvastuun periaatteet ja päätökset valmistellaan yritysvastuun johtoryhmässä, jossa on edustus liiketoimintayksiköistä, tukitoiminnoista ja Elisan johtoryhmästä. Yritysvastuun johtoryhmän puheenjohtajana toimii yritysvastuujohtaja. Vuoden 2015 aikana Elisan johtoryhmässä käsiteltiin yritysvastuuasioita systemaattisesti tuloskorttiseurannalla.

Elisan yritysvastuutoiminto on osa Hallinto-yksikköä. Yritysvastuujohtaja on hallinnon johtoryhmän jäsen. Yritysvastuutoiminnon tehtävä on tukea liiketoiminnan kehitystä yhdessä viestinnän, talouden, turvallisuuden, henkilöstöhallinnon ja yhteiskuntasuhteiden asiantuntijoiden kanssa.

Elisan yritysvastuutoiminnan organisointi

Hallinnointikaavio

Vuoden 2015 keskeiset toimenpiteet

Vuoden 2015 aikana panostimme erityisesti valmistautumiseen vastuuraportoinnin GRI G4 Core -tasoon sekä energiatehokkuusdirektiivin vaatimusten täyttämiseen määräajassa. Lisäksi julkaisimme Elisan Yleiset toimintaperiaatteet (Code of Conduct) sekä allekirjoitimme YK:n Global Compact -aloitteen. Päivitimme turvallisuuteen liittyvät pääpolitiikat ja -periaatteet.

Monimuotoisuustyökalun jalkautus siirtyi vuodelle 2016. Toimitusketjun osalta keräsimme yritysvastuuvastaavien yhteystiedot sekä teimme alustavan kartoituksen toimittajien yritysvastuun painotuksista.

Vuonna 2016 jatkamme Elisan Yleisten toimintaperiaatteiden sisäistä jalkautusta osaksi arjen työtämme sekä YK:n Global Compact -periaatteiden mukaisen toiminnan kehittämistä. Otamme käyttöön valmisteilla olevan Elisan energiastrategian, jonka puitteissa jatkamme ja kehitämme ilmastovastuullista toimintaamme.

 

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri