Vastuullisuus Elisassa

Vastuullisuus perustuu arvoihin ja strategiaan

Suomalaisena, kansainvälistyvänä yhtiönä meille on tärkeää, että toimimme kaikissa tilanteissa vastuullisesti, eettisesti ja lainmukaisesti. Yritysvastuumme jatkuva kehittäminen perustuu Elisan strategiaan sekä perusarvoihin, joita ovat asiakasymmärrys, vastuullisuus, tuloksellisuus, uusiutuminen ja yhteistyö. Ilmastovastuu sekä asiakas- ja henkilöstötyytyväisyys ovat toiminnassamme keskeisiä. Mittaamme niitä myös tuloskortilla.

Vastuullinen toiminta korostuu liiketoiminnan kannalta haasteellisissa tilanteissa. Vuoden 2015 aikana teimme parhaamme esimerkiksi syysmyrskyistä aiheutuneiden pitkittyneiden sähkökatkosten aiheuttamissa palveluhäiriöissä sekä Kemijärven toimipisteemme sulkemiseen liittyvissä henkilöstöratkaisuissa.

Allekirjoitimme vuonna 2015 YK:n Global Compact -aloitteen. Sitouduimme omaksumaan, tukemaan ja toteuttamaan omassa toiminnassamme YK:n ihmisoikeuksiin, työelämän periaatteisiin sekä ympäristöön ja lahjonnanvastaiseen toimintaan liittyviä perusperiaatteita sekä raportoimaan toiminnastamme säännöllisesti.

Otimme vuonna 2015 käyttöön arvoihimme perustuvat Elisan yleiset toimintaperiaatteet (Code of Conduct). Elisan hallitus hyväksyi ne sitovaksi koko Elisa-konsernissa koskien kaikkea liiketoimintaamme, henkilöstöämme ja kumppaneitamme. Yhteisesti sovituilla toimintaperiaatteilla edistämme kestävää ja menestyksellistä liiketoimintaa ja vahvistamme luottamusta sidosryhmiimme.

Internetsivuillamme on julkisesti nähtävissä myös yhtiön tietosuojaperiaatteet, viestinnän välitystietojen käsittely, asiakastiedon rekisteriseloste sekä tiedonantopolitiikka.

Vastuullisuuden ja kestävän toiminnan kannalta muita keskeisiä sisäisiä periaatteitamme ovat Elisan eettisen ostamisen periaatteet, henkilöstöpolitiikat (mukaan lukien tasa-arvoperiaatteet), markkinointiohjeet, riskienhallintapolitiikka ja tietoturvapolitiikka.

Ulkoisista aloitteista olemme YK:n Global Compactin lisäksi allekirjoittaneet:

Mittarit

Konsernin tasolla mittaamme yritysvastuun onnistumista puolivuosittain CO2 -päästösäästömittarilla, joka on osa Elisan tuloskorttia. Mittari koostuu asiakkaiden saavuttamista päästösäästöistä Elisan tuotteiden ja palveluiden avulla, sekä Elisan omista energiatehokkuustoimenpiteistä, etätöiden ja virtuaalineuvotteluiden edistämisestä sekä uusiutuvan energian hankinnasta.

Mittari 2011 2012 2013 2014 2015 Tavoite 2017
CO2 päästösäästö* 15 232 29 016 31 994 50 496 81 946 99 268
CDP 70C 89B 96B 92A 100B -
T-Media* - - 3,02 3,14 3,09 -
*laskettu vuositasolla

Päästösäästömittarin laskentaperusteet: http://corporate.elisa.fi/elisa-oyj/vastuullisuus/
T-Median tutkimus http://www.t-media.fi/luottamus-maine/

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri