Vastuullisuus Elisassa

Sidosryhmävuorovaikutus

Tärkeimmät sidosryhmämme ovat henkilöstö, asiakkaat, omistajat, yhteiskunnalliset toimijat1 ja kumppanit. Sidosryhmät on määritelty vuonna 2013 tehtyä olennaisuusanalyysia varten. Sidosryhmämäärittely tehtiin Elisan yritysvastuun johtoryhmälle suunnatulla kyselyllä. Sidosryhmien tärkeyttä arvioidaan vuosittain olennaisuusanalyysin päivityksen yhteydessä Elisan yritysvastuun johtoryhmässä.

Sidosryhmädialogi on tärkeä osa päivittäistä liiketoiminnan ja yritysvastuun kehittämistyötämme. Käymme aktiivista dialogia ja haemme palautetta sidosryhmiltämme säännöllisten tapaamisten sekä erilaisten kyselyiden ja selvitysten avulla.

Elisalla on merkittäviä jäsenyyksiä muun muassa seuraavissa järjestöissä:

  • Elinkeinoelämän keskusliitto EK
  • Keskuskauppakamari/kauppakamarit
  • Palvelualojen työnantajat PALTA ry
  • Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry
  • Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus Tieke ry
  • Suomen Laatuyhdistys ry
  • Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry
  • ICT-tuottajaosuuskunta
  • Pakkausalan ympäristörekisteri PYR

Toimimme järjestöissä asiantuntijaedustajana ja osallistumme aktiivisesti keskusteluun. Lisäksi vaikutamme yhteiskunnan kehittämiseen lausuntojen ja muun toiminnan kautta.

1 Yhteiskunnallisiin toimijoihin luetaan mukaan viranomaiset, virkamiehet, poliitikot, kansalais- ja muut järjestöt sekä tutkimusorganisaatiot. Ulkoisia sidosryhmiä tarkastellaan sekä asiakkuus- että vaikuttajanäkökulmasta.
Elisan sidosryhmät ja vuorovaikutus
Henkilöstö Asiakkaat Omistajat, sijoittajat ja analyytikot Alihankkijat, kumppanit Yhteiskunnalliset toimijat
Kehitys- ja tavoitekeskustelut (kaksi kertaa vuodessa) Asiakaspalvelukanavat
(jatkuva)
Yhtiökokous (vuosittain) Tiivis yhteistyö
kumppaniverkoston kanssa
(jatkuva)
Tietoyhteiskuntahankkeisiin
osallistuminen
(useita vuosittain)
Hallitusohjelman
digitalisointihankkeet
(useita vuosittain)
Intranet,
sisäinen uutiskirje
(jatkuva)
Internet, hub.elisa.fi
ja sosiaalinen media
(jatkuva)
Sijoittajatilaisuudet
(useita kertoja vuodessa)
Eettisen ostamisen
perusteet
(sopimusten uusimisen yhteydessä)
Asiantuntijatoiminta
alan järjestöissä
(useita kertoja vuodessa)
Päivittäisjohtaminen
(jatkuva)
Asiakastyytyväisyyskyselyt (kuukausittain, vuosittain)
ja niiden viestintä
Pörssitiedotteet (toistuvasti) Asiakastyytyväisyys
alihankkijan toiminnasta
(jatkuva)
Tapaamiset ja tilaisuudet (useita kertoja vuodessa)
Henkilöstötyytyväisyys-
selvitykset
(neljä kertaa vuodessa)
      Yhteistyö järjestöjen kanssa (jatkuva)
Sisäiset info-tilaisuudet
(tarvittaessa)
Asiakkuuden syventäminen -prosessin mukaiset yhteistyökäytännöt     Yhteistyö tutkijoiden kanssa (jatkuva)
Sidosryhmiltä 2015 esiin nousseet teemat ja toimenpiteet
Sidosryhmä Vuoden aikana esille nousseet teemat Toimenpiteet
Henkilöstö - Henkilökohtaiset kehittymismahdollisuudet, osaamisen jakaminen.
- Töiden priorisointi ja työhyvinvointi.
- Työtilat ja työvälineet.
- Esimiestyön tasalaatuisuus.
- Toteutimme Elisa Ideal Work -konseptia Pasilan, Talin ja Tampereen toimitiloissa.
- Lisäsimme edelleen tehtävänkiertoa ja koulutusta.
Asiakkaat - Asiakas- ja tukipalvelut (etenkin jonotusajat).
- Asiakasviestinnän kehittäminen häiriö- ja vikatilanteissa.
- Analysoimme asiakaspalveluyhteydenottojen taustasyitä, joita parantamalla pyrimme nopeuttamaan edelleen asiakaspalvelumme vastausaikaa.
- Jatkoimme verkkopalvelusivustomme kehittämistä. Yleisimpiin kysymyksiin löytyy vastauksia tukisivuiltamme ja teimme lisää ohjevideoita palveluidemme käyttöön liittyen.
- Uudistimme muutostiedotusta vastaamaan paremmin yritysasiakkaidemme tarpeisiin.
- Päivitämme jatkuvasti yhteystietoja kohdentaaksemme viestit oikeille henkilöille häiriö- ja vikatilanteissa.
- Lisäsimme asiakasviestintää asiakastyytyväisyysmittausten jälkeen.
Omistajat, sijoittajat ja analyytikot - Elisa täyttää omistajien ja sijoittajien asettamat vaatimukset vastuullisesta toiminnasta. - Lisäämme sijoittajasivuillemme informaatiota Elisasta vastuullisena sijoituskohteena.
Alihankkijat, kumppanit - Elisan yleiset toimintaperiaatteet ja hankinnan käytännöt. - Vastasimme alihankkijoiden yritysvastuukartoituksiin.
Yhteiskunnalliset toimijat - Kuluttajaliitto esitti huolensa palveluiden myyntitilanteiden ymmärrettävyydestä erityisesti ikääntyvien ihmisten osalta.
- Mobiiliverkon kuuluvuus ja kiinteän laajakaistan saatavuus eri alueilla.
- Meillä on käytössä erityiset toimintaohjeet myyntitilanteisiin yli 75-vuotiaiden asiakasryhmälle.
- Parannamme jatkuvasti nopean 4G-verkon sekä kiinteän laajakaistaverkon saatavuutta ja kapasiteettia.

Sidosryhmäkyselyn yhteydessä pyysimme henkilöstöämme ehdottamaan Elisan vuoden tärkeimpiä yritysvastuutekoja. Saimme peräti 123 ehdotusta. Henkilöstömme mielestä Elisan tärkeimpiin yritysvastuutekoihin vuoden 2015 aikana kuuluivat muun muassa Suomen ja Viron mobiiliverkoissa tehdyt energiatehokkuustoimenpiteet, Elisan internetsivujen käytettävyyden parantaminen mobiililaitteilla sekä pakkausten kierrätystä edistävä RePack-pilotti.

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri