Vastuullisuus Elisassa

Olennaiset teemat ja näkökohdat                  

Elisalle olennaisten yritysvastuun näkökohtien tunnistamisessa olemme huomioineet toimintamme, tuotteidemme ja palveluidemme kannalta merkittävimmät taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset, ympäristövaikutukset sekä telealan sektorikohtaiset näkökohdat ja toimialaan vaikuttavat muut merkittävät trendit.

Näkökohtien vaikuttavuutta on tarkasteltu Elisan ja Elisan arvoketjun näkökulmista. Niiden tunnistamisessa on hyödynnetty myös vuonna 2013 tehtyä sisäistä arviointia.

Yritysvastuun näkökohtien priorisoimiseksi teimme vuonna 2015 laajan sidosryhmäkyselyn. Kyselyn kohderyhmään kuuluivat henkilöstö, asiakkaat, omistajat, sijoittajat ja analyytikot, alihankkijat, kumppanit sekä yhteiskunnalliset toimijat. Vastaajat saivat valita korkeintaan viisi (5) olennaisinta näkökohtaa Elisan yritysvastuussa. Heiltä pyydettiin myös avointa palautetta.

Sidosryhmäkyselyn rinnalla arvioimme Elisan yritysvastuun johtoryhmässä näkökohtien merkittävyyttä sisäisesti liiketoimintojemme näkökulmasta. Tulokset on kuvattu oheisessa matriisissa.

Elisan yritysvastuun olennaisuusmatriisi

Olennaisuuskaavio

Olennaisuusarviointitulosten pohjalta priorisoimme yritysvastuun näkökohdat ja määrittelimme yritysvastuun keskeiset painopistealueet, jotka ohjaavat myös yritysvastuuraportin sisältöä:
•    tietoturva ja yksityisyyden suoja
•    taloudellinen vastuu
•    palveluiden saatavuus, turvallisuus ja esteettömyys
•    vastuullinen työnantaja
•    energiatehokkuus ja ilmastonmuutos
•    yhteiskunnan toimintavarmuuden turvaaminen
•    vastuullinen asiakasviestintä

Elisan johtoryhmä on käsitellyt ja vahvistanut olennaisuusanalyysin tulokset. Elisan olennaisten näkökohtien yhteys GRI-raportointiin on esitetty GRI-indeksitaulukossa.

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri