Vastuullisuus

Vastuullisuus Elisassa         

Elisa on suomalainen tietoliikenne-, ICT- ja online-palvelujen edelläkävijä. Tehtävämme on edistää kestävää digitalisaatiota parantamalla jatkuvasti palveluidemme luotettavuutta, turvallisuutta, saatavuutta ja ilmastovaikutuksia. Asiakaskeskeisyys ohjaa päivittäistä toimintaamme ja kehitystyötämme.

Vuonna 2015 jatkoimme määrätietoisesti vastuullisuustoimenpiteitämme ja toteutimme laajan sidosryhmäkyselyn toimintamme edelleen kehittämiseksi. Selvityksen perusteella Elisan olennaisimmiksi yritysvastuualueiksi nousivat tietoturva ja yksityisyyden suoja, taloudellinen vastuu sekä palveluiden saatavuus, luotettavuus ja esteettömyys.

Elisan yritysvastuu 2015

Vastuullisuuden infograafi

Globaaleilla megatrendeillä on keskeinen vaikutus toimialamme kehittymiseen, lue lisää vuosikertomuksesta Strategia ja toimintaympäristö -sivulla. Keskeiset megatrendit ohjaavat myös digitaalista palvelumarkkinaa ja vastuullisuuden panostuksia.

Elisan toimintaan vaikuttavat globaalit megatrendit vastuullisuuden näkökulmasta
Turvallisten yhteyksien maailma
Tulevaisuudessa kaikkialla läsnä oleva digitaalisuus ja kyberturvallisuus ovat yksilölle, palveluille ja tuotteille välttämätön ominaisuus
Talousvallan siirtyminen
Digitalisaatio kehittyy nopeimmin kasvavilla ja kehittyvillä markkinoilla mahdollistaen paikasta riippumattoman talouskasvun.
Ikääntyvä väestö
Ikääntyvien (yli 65 vuotta) osuus väestöstä kasvaa ja heidän elintasonsa on korkeampi kuin aiemmin. Mobiilit terveyspalvelut, etämittaukset ja analytiikka mahdollistavat ikääntyvien ihmisten elämisen kotona.
Kestävä kehitys
Luonnonvarojen rajallisuus ja ilmastonmuutos ohjaa yhteiskunnat älykkäämpään tiedon ja digitaalisuuden hyödyntämiseen. Palveluja tehdään tehokkaammin, virtuaalisesti ja etätyöskennellen.

 

Case
Casevideo
Casevideo

Case

Miten Elisa voi auttaa digitalisoituvassa maailmassa? Digitaalinen vallankumous on teollisen vallankumouksen jälkeen suurin liiketoimintaa kohdannut muutos. Työnteko ja palveluiden käyttäminen muuttuvat nopeasti. Ne yritykset, jotka uskaltavat heittäytyä muutoksen virtaan, pärjäävät.

Digitalisaation kehityskulkuun ja mahdollisuuksiin liittyy kestävyyshaasteita, joiden ratkaisemiseksi tarvitaan koko ICT-toimialan panostuksia. Kun laitteiden määrä kasvaa, meidän pitää parantaa kierrätystä ja materiaalitehokkuutta. Myös tietoliikenneverkko laajenee vastaamaan kasvavaa kysyntää. Se puolestaan lisää energiankulutusta. Samaan aikaan ympäristölainsäädännön päästö- ja energiatehokkuusvaatimusten määrä kasvaa. Toimialan tuleekin pyrkiä jatkuvasti ympäristöystävällisempiin ratkaisuihin, uusiutuvien energialähteiden käyttöön ja energiatehokkuuden jatkuvaan parantamiseen.

Verkottunut yhteiskunta lisää tietoturvan ja yksityisyydensuojan merkitystä. Siirtyminen digitaalisiin palveluihin mahdollistaa helpomman palvelujen saatavuuden, mutta korostaa samalla vaatimusta palvelun luotettavuudesta, turvallisuudesta ja esteettömyydestä.

ICT-alan maailmanlaajuinen arvoketju ulottuu materiaalien hankinnasta digitaalisia palveluja käyttäviin asiakkaisiin saakka. Hankintaa tehdään myös kehittyviltä markkinoilta. Kehityksen myötä toimitusketjun vastuullisuuden merkitys kasvaa. Toimintavarmuuden ohella toimintatapojen eettisyys korostuu sekä ympäristön että työvoiman näkökulmasta.

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri