Vastuu asiakkaista

Palveluiden esteettömyys, helppokäyttöisyys ja turvallisuus

Palveluidemme helppokäyttöisyys ja esteettömyys ovat osa hyvää asiakaskokemusta. Johtavana teleoperaattorina haluamme taata, että kaikki tarjoamamme palvelut ovat kaikille käytettävissä asiakkaan itse valitsemalla päätelaitteella.

Syrjinnän kielto sekä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen edellyttävät esteettömyyttä. Meitä koskee yleispalveluvelvoite, joka takaa vammaisille henkilöille heidän tarvitsemansa puhelinpalveluja vastaavat palvelut.

Investoimme palveluiden kehitystyöhön ja noudatamme siinä asiakkuuspolun periaatteita. Haemme palautetta ja tietoa palveluidemme parantamiseksi asiakasrajapinnan käytettävyysanalyyseilla. Keräämme käyttäjätestauksella tietoa Elisan asiointiprosessien käytettävyydestä, asioinnin helppoudesta, hinnoittelun ymmärrettävyydestä ja selkeydestä.

Asiakaskuntamme on monimuotoinen ja siksi otamme testauksiin mukaan laajasti kaikenlaisia käyttäjäryhmiä. Järjestimme esimerkiksi palveluiden käyttäjätestaustyöpajan näkövammaisille ja Elisa Lompakko -palvelun kehitystilaisuuden lapsille. Kansainvälistymisen myötä olemme lisänneet myös valmiuksiamme tuottaa palveluita eri kielillä.

Elisan palveluja käytetään yhä enemmän mobiililaitteilla. Se asettaa palvelun suunnittelulle erityiset vaatimukset navigoinnin, palvelusisältöjen ja toiminnallisuuksien suhteen. Lähes kaikki internetsivujen suunnittelutyö tehtiin mobile first -periaatteella.

Jatkoimme lapsille suunnattuja digikouluja ja avasimme Perheille-palvelun verkkosivustollamme digitaalisen vanhemmuuden tueksi.

Case
Case: Koodaus
Case: Koodaus

Case

Tutustu koodauksen saloihin ja käy peremmälle lapsille suunnattuun Elisan Digikouluun. Miten syntyy kännykkäpeli? Entä mitä on ohjelmointi?

Tukiasemien ja matkapuhelinten säteily ja siitä mahdollisesti aiheutuvat terveysongelmat ovat herättäneet huolta niin kauan kuin matkapuhelimia on ollut olemassa. Aiheeseen suoraan liittyviä kansainvälisiä tutkimuksia on julkaistu noin tuhat. Yhteenvetona on todettu, ettei terveysvaikutuksia ole havaittu ICNIRP:n ohjearvojen alapuolella.

Suomessa matkaviestinverkkojen turvallisuutta valvoo Säteilyturvakeskus (STUK), jonka päätökset ja määräykset perustuvat tieteellisiin tutkimustuloksiin. Elisa tekee myös tiivistä yhteistyötä alan toimijoiden kanssa sähkömagneettisten kenttien parissa ja toimii asiantuntijajäsenenä EMF (electromagnetic fields) -neuvottelukunnassa.

Tuoteturvallisuuden osalta toimimme lakien ja määräysten edellyttämällä tavalla. Elisalla tuoteturvallisuuden vastuu on kyseisen tuotteen tai palvelun liikkeelle laskeneella liiketoimintayksiköllä.

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri