Kestävä arvo yhteiskunnalle

Kattava verkko mahdollistaa palvelut kaikille     

Digitaalisten palveluiden hyödyntäminen edellyttää valtakunnallisesti nopeaa ja toimintavarmaa verkkoa. Valtaosa investoinneistamme suuntautui myös vuonna 2015 matkapuhelinverkon toimivuuden parantamiseen ja saatavuuden laajentamiseen. Tehtävämme osana yhteiskuntaa on varmistaa kattavat ja luotettavat matkaviestin- ja tietoliikenneyhteydet. Olemme tärkeässä roolissa myös yhteiskunnan toimintavarmuuden turvaamisessa.

Meitä velvoittaa viestintäviraston päätöksellään asettama yleispalveluvelvoite. Yleispalvelulla tarkoitetaan kuluttajan ja yrityksen oikeutta saada kohtuuhintainen ja moitteettomasti toimiva puhelinliittymä ja yhden megan laajakaistaliittymä kotiinsa tai yrityksen sijaintipaikkaan Suomessa. Elisa on nimetty yleispalveluyritykseksi tietyillä alueilla Suomessa.

Mittaamme verkkomme kattavuutta ja saatavuutta väestöpeitto-mittarilla. Seuraamme myös ECE Ltd:n riippumatonta tutkimusta operaattoreiden verkkojen kattavuudesta Suomessa. Sen tulosten mukaan 4G-verkkomme oli vuonna 2015 Suomen kattavin. Lisätietoja osoitteesta www.elisa.fi/vertaaverkkoja.

Case

Case

Viestintävirasto asetti rakentamisvelvoitteen, jonka mukaan 97 prosenttia suomalaisista tulee olla 4G-verkon piirissä vuoteen 2019 mennessä. Elisan verkon piirissä oli 97,5 prosenttia suomalaisista jo kesäkuussa 2015. Laajensimme ja lisäsimme kapasiteettia erityisesti Pohjois-Suomessa. Verkon laajennustyöt jatkuvat edelleen. Lue lisää verkkomme kehityksestä.

Varaudumme ennakoivasti häiriötilanteisiin keräämällä ajantasaista tietoa verkkopalvelustamme, analysoimalla sitä ja suorittamalla tarvittavat vikatilanteen korjaustoimenpiteet ennen häiriön syntymistä.

Ennakoiva toimintamalli sekä toiminnan jatkuva parantaminen on mahdollistanut häiriötilanteiden vähenemisen palvelujen määrän kasvusta huolimatta. Laajojen vikatilanteiden varalle olemme määritelleet oman erityisen johtamisprosessinsa. Kehitämme prosessia jatkuvasti esimerkiksi poikkeuksellisten sääolosuhteiden aiheuttamissa pitkittyneissä vikatilanteissa.

Yhteistyössä sähköyhtiöiden kanssa koordinoimme mm. varavoimatarpeita riskialueille. Verkkoja ylläpitävät yksiköt pitävät säännöllisesti harjoituksia poikkeustilanteiden varalta.

Case

Case

Kesätapahtumat ruuhkauttavat verkkoja. Elisa seurasi jälleen tiiviisti kesän suurtapahtumia varmistaakseen yhteyksien toiminnan. Ennaltaehkäisimme verkkojen ruuhkautumista muun muassa liikuteltavilla tukiasemilla. Lue Elisan sivuilta, miten lisäsimme verkon kapasiteettia esimerkiksi Provinssirockissa.

Häiriötilanteiden hallinnassa viestinnällä on merkittävä rooli. Panostamme ennakoivaan ja kokonaisvaltaiseen tiedottamiseen. Asiakastiedotus aloitetaan mahdollisimman nopeasti laajan häiriön havaitsemisen jälkeen ja viankorjauksen etenemisestä viestitään häiriön poistumiseen saakka.

Case

Case

Ennakoiva tiedottaminen monikanavaisesti lisää asiakastyytyväisyyttä tilanteissa, joissa palveluun tulee katkos. Siksi tiedotamme jo etukäteen suunnitelluista verkon muutostöistä sekä mahdollisimman pian äkillisistä häiriöistä. Häiriöitä ja muutoksia voi seurata häiriökarttapalvelussamme sekä kaapeli-tv:n infopaikalla 380 ja Elisa Viihde -palvelun kanavapaikalla 860.

Vuonna 2015 onnistuimme vähentämään edelleen sekä kokonaisvikamäärää että erityisesti merkittävien häiriöiden määrää. Mittaamme palvelumme luotettavuutta saatavuusmittarilla ja seuraamalla kokonaisvikamäärän kehittymistä.

Panostamme tukiasemien huolelliseen sijoittamiseen. Mastojen, tukiasemien ja lähetysasemien rakentaminen edellyttää kunnallista lupaa ja toimivaa, lainmukaista yhteistyötä niin yksityisten taloyhtiöiden kuin maanomistajien kanssa. Hyödynnämme tukiasemien sijoittelussa laajasti rakennuspaikkojen yhteiskäyttöä alan toimijoiden välillä. Yli puolet käyttämistämme tukiasemista sijaitsee yhteiskäyttöpaikoissa.

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri