Kestävä arvo yhteiskunnalle

Elisan toimitusketju

Toimittajien ja alihankkijoiden kanssa tehtävällä yhteistyöllä on tärkeä merkitys Elisan liiketoiminnan kehityksessä. Hankimme merkittävän määrän palveluita, materiaaleja ja laitteita ulkopuolisilta toimittajilta.

Elisan hankinnoista vastaa Talous-yksikön hankintaorganisaatio, joka on jaettu kolmeen vastuualueeseen: palvelut, tuotteet sekä it- ja järjestelmähankinnat.

Verkko- ja tietojärjestelmälaitteet tai puhelimet hankimme pääosin tunnetuilta kansainvälisiltä toimittajilta. Palvelut hankitaan suurelta osin maista joissa toimimme, lukuun ottamatta erityisiä ulkomailta toimitettuja tuki- ja kehityspalveluita.

Asetamme erityistä painoarvoa laitteiden energiatehokkuuden, elinkaaren ja toimintavarmuuden arviointiin. Hankkeille käytetään vaihtoehtolaskelmia, joissa mallinnetaan tarjottujen ratkaisujen elinkaari ja energiatehokkuus.

Toimittajayhteistyö on tärkeä osa hankintaa, sen ohjausta ja kehittämistä. Merkittävien toimittajien kanssa yhteistyön kehittämiseksi on perustettu toimittajan ja Elisan välisiä ohjausryhmiä, jotka kokoontuvat säännöllisesti. Ohjausryhmät ohjaavat toimittajayhteistyötä seuraamalla sovittujen tavoitteiden ja hankkeiden toteutumista ja sopimalla kehityshankkeista yhteistyön parantamiseksi. Pyrimme myös jakamaan parhaita käytäntöjä toimittajaverkostossamme. Haluamme edistää eettisen ostamisen periaatteiden toteutumista yhdessä toimittajiemme kanssa. 

Hankinnan vastuullisuutta ohjaavat Elisan Eettisen ostamisen periaatteet, Yleiset toimintaperiaatteemme (Code of Conduct), Tilaajavastuulain noudattaminen ja Elisan turvallisuuteen liittyvät ohjeistukset ja periaatteet.

Edellytämme toimittajiltamme lakien ja määräysten noudattamista. Allekirjoittaessaan sopimuksen toimittaja hyväksyy Elisan Eettisen ostamisen periaatteet ja sitoutuu noudattamaan kansainvälisiä työtä ja ihmisoikeuksia ohjaavia periaatteita ja sopimuksia sekä johtamaan rajallisten resurssien tehokkaampaa käyttöä ja haitallisten ympäristöpäästöjen vähentämistä.

Teemme toimittaja-auditointeja, kun valitsemme uusia toimittajia EU:n ulkopuolelta, erityisesti korkean riskin maista. Toimittajaksi pääsy edellyttää, että toimittaja on läpäissyt tarkastusprotokollamme mukaisen arvioinnin.

Lahjonta, muut sopimattomat maksut sekä edut liiketoiminnassa ovat lainvastaisia ja kiellettyjä Elisassa. Vaadimme lahjonnan vastaisuutta myös kaikilta kumppaneiltamme ja alihankkijoiltamme. Ohjeet lahjonnan vastaisuudesta löytyvät Elisan yleisistä toimintaperiaatteista.

Toimittajilla on mahdollisuus ilmoittaa mahdollisista väärinkäytöksistä nimettömästi Elisalle.

Selkeytimme vuonna 2015 toimittaja-auditointikäytäntöjä ja jatkoimme toimittajaverkoston yritysvastuu painotusten kartoittamista.

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri