Kestävä arvo yhteiskunnalle

Taloudelliset vaikutukset

Vastuullisena yrityksenä tehtävämme on huolehtia toiminnan taloudellisesta kannattavuudesta ja kilpailukyvystä. Näin voimme jatkuvasti kehittää palveluitamme, rakentaa ja ylläpitää tietoliikenneverkkoa sekä sen tarjoamaa työtä.

Elisan tuloksellinen toiminta tuottaa taloudellista hyötyä osakkeenomistajillemme, henkilöstöllemme, kumppaneillemme, alihankkijoille, jälleenmyyjille, asiakkaillemme, kunnille ja valtiolle. 

Tavoitteenamme on, että pitkäjänteinen ja johdonmukainen strategiamme tuottaa lisäarvoa sidosryhmillemme myös tulevaisuudessa. 

Elisan keskipitkän aikavälin tavoitteet vuoden 2017 loppuun mennessä

Liikevaihdon kasvu Toimialaa parempi kasvu
Käyttökatemarginaali >36 prosenttia
Käyttöomaisuusinvestoinnit/liikevaihto ≤12 prosenttia
Nettovelka/käyttökate 1,5–2x
Omavaraisuusaste >35 prosenttia

Arvoa omistajillemme

Elisan osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Osakkeenomistajia on yli 200 000, joista 27 prosenttia suomalaisia kotitalouksia, 31 prosenttia kotimaisia instituutioita ja 42 prosenttia ulkomaisia.

Voitonjakopolitiikkamme on 80–100 prosenttia tilikauden tuloksesta. Vuoden 2003 alusta vuoden 2015 loppuun Elisan osakkeen kokonaistuotto on kasvanut peräti 1 320 prosenttia, ja se vastaa 22,6 prosentin vuosituottoa. Vuonna 2015 maksoimme osinkoina 94 prosenttia 2014 tuloksesta, 211 miljoonaa euroa, mikä tarkoitti 1,32 euroa osaketta kohti.

Verotuloja kaikkialle Suomeen

Suomessa olimme vuonna 2014 yhtiökohtaisesti laskettuna 10. suurin yhteisöveronmaksaja ja viiteryhmässämme ylivoimaisesti suurin veronmaksaja. Maksoimme 90 prosenttia suomalaisten teleoperaattoreiden veroista.

Suomessa maksamamme ja tilittämämme verot olivat 345 miljoonaa euroa. Yhteisöveron osuus tästä oli 56 miljoonaa euroa. Tuloksellisuus vaikuttaa maanlaajuisesti, sillä yhteisöveroa jyvitetään kunnille henkilöstön toimipaikkojen suhteessa. Elisan vuoden 2015 yhteisöverosta kunnille kohdistuu 36.87 prosenttia, josta puolet pääkaupunkiseudulle ja puolet muualle Suomeen. Maksamalla veroja ja muita julkisia maksuja osallistumme koko yhteiskunnan kehittämiseen.

Virossa yhtiö maksaa yhteisöveroa vain jos se maksaa osinkoja omistajilleen. Elisa Eesti ei ole maksanut osinkoja emoyhtiölleen.

Merkittävät investoinnit Suomeen

Olemme Suomen merkittävin operaattori-investoija vuosittaisilla lähes 200 miljoonan euron käyttöomaisuusinvestoinneillamme. Rakennamme ja ylläpidämme kattavaa viestintäverkkoa päämarkkina-alueillamme Suomessa ja Virossa.

Vuonna 2015 käyttöomaisuusinvestointimme olivat 196 miljoonaa euroa. Investoinnit kohdistuvat suoraan tietoliikenneinfrastruktuurin kehittämiseen, 4G-verkkoihin, kiinteään runkoverkkoon, IT-järjestelmiin sekä asiakaspäätelaitteisiin.

Case

Case

Elisa ja Euroopan investointipankki (EIP) allekirjoittivat lokakuussa 150 miljoonan euron lainasopimuksen. Lainalla EIP tukee Elisan investointeja Suomen ja Viron 4G -verkkoihin. Suomessa käytetään jo nyt mobiilidataa eniten maailmassa. Datamäärät moninkertaistuvat lähitulevaisuudessa, kun videoliikenne lisääntyy ja yhä useampi laite on teollisen internetin myötä yhteydessä verkkoon. Ympäristöystävälliset ICT- ja online-ratkaisut pienentävät myös merkittävästi hiilijalanjälkeä. Lisätietoa lainasopimuksesta ja sen tavoitteista Elisan tiedotteessa.

Taloudelliset vaikutukset 2015

Kaavio: Tuotto asiakkailta

Elisan osakeomistusten jakautuminen sekä omistajamäärä 31.12.2015

Graafi: osakeomistus

Suomen 9. tärkein yritys

Graafi: Suomen 9. tärkein yritys

Elisan investoinnit 2015

Graafi: Elisan investoinnit

Elisan verot

Graafi: Elisan verot

Elisan yhteisöverosta kunnille kohdistettu osuus alueittain 2014 (euroa)

Kaavio: Yhteisövero kunnittain

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri