Konsernin tilinpäätös

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma    
milj. euroa Osake-
pääoma
Omat
osakkeet
Muut
rahastot
Sijoitetun
vapaan
oman
pääoman
rahasto
Kertyneet
voitto-
varat
Yhteensä Määräys-
vallat-
tomien
omistajien
osuus
Oma
pääoma
yhteensä
Oma pääoma 1.1.2014 83,0 -148,2 381,2 90,9 453,4 860,3 1,9 862,2
Tilikauden tulos         224,9 224,9 -1,9 222,9
Muuntoerot         0,2 0,2   0,2
Etuuspohjaisen nettovelan uudelleen määrittämisestä johtuvat erät     -3,6     -3,6   -3,6
Myytävissä olevat rahoitusvarat     7,3     7,3   7,3
Rahavirran suojaukset     -0,1     -0,1   -0,1
Tilikauden laaja tulos     3,5   225,1 228,6 -1,9 226,7
Osingonjako         -207,2 -207,2 -0,3 -207,5
Osakepalkitseminen         2,3 2,3   2,3
Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta         -6,3 -6,3 1,0 -5,3
Muut muutokset         0,4 0,4   0,4
Oma pääoma 31.12.2014 83,0 -148,2 384,8 90,9 467,5 878,0 0,6 878,6
Tilikauden tulos         243,1 243,1 0,4 243,5
Muuntoerot         0,0 0,0   0,0
Etuuspohjaisen nettovelan uudelleen määrittämisestä johtuvat erät     1,8     1,8   1,8
Myytävissä olevat rahoitusvarat     12,0     12,0   12,0
Rahavirran suojaukset     -0,9     -0,9   -0,9
Tilikauden laaja tulos     12,9   243,1 256,1 0,4 256,5
Osingonjako         -210,5 -210,5 -0,5 -211,0
Osakepalkitseminen   2,7     1,5 4,2   4,2
Muut muutokset         -2,3 -2,3   -2,3
Oma pääoma 31.12.2015 83,0 -145,5 397,7 90,9 499,3 925,5 0,5 925,9
                 

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri