Tilinpäätös

Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä

Emoyhtiön oma pääoma taseen 31.12.2015 mukaan on 419 911 698,49 euroa, josta voitonjakokelpoiset varat ovat 333 496 754,22 euroa.

Emoyhtiön voitto tilikaudelta 1.1.–31.12.2015 on 189 972 563,92 euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti:

  • osinkona jaetaan 1,40 euroa/osake eli yhteensä 223 465 345,60 euroa
  • emoyhtiön hallussa oleville osakkeille ei jaeta osinkoa
  • jätetään omaan pääomaan 110 031 408,62 euroa.

 

Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Helsingissä tammikuun 28. päivänä 2016

            

         

Raimo Lind                                     Petteri Koponen                                    Leena Niemistö
hallituksen puheenjohtaja

 

 

Seija Turunen                                  Jaakko Uotila                                         Mika Vehviläinen

 

 

Veli-Matti Mattila
toimitusjohtaja

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri