Emoyhtiön tilinpäätös

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

milj. euroa Liite 2015 2014
       
Liikevaihto 1 1 368,3 1 306,7
       
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos     0,0
       
Liiketoiminnan muut tuotot 2 7,3 10,4
       
Materiaalit ja palvelut 3 -548,2 -553,5
Henkilöstökulut 4 -188,4 -165,7
Poistot ja arvonalentumiset 5 -216,2 -204,0
Liiketoiminnan muut kulut   -144,9 -144,0
Liikevoitto   278,0 249,8
       
Rahoitustuotot ja -kulut 7 -23,2 -29,2
Voitto ennen satunnaisia eriä   254,9 220,6
       
Satunnaiset erät 8 -5,7 40,9
Voitto satunnaisten erien jälkeen   249,2 261,6
       
Tilinpäätössiirrot 9 -3,9 -13,5
Tuloverot 10 -55,4 -49,8
Tilikauden voitto   190,0 198,3

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri