Hallinnointi

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Elisa Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 1.10.2010 voimaan tullutta suositusta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodista (Corporate Governance Code) eikä Elisalla ole poikkeamia hallinnointikoodin suosituksista. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on tehty osittain 1.1.2016 voimaan tulleen hallinnointikoodin uudistuksen mukaisesti. Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi on saatavilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Elisa julkaisee selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä erillisenä dokumenttina sekä osana toimintakertomusta. Selvitys sisältää myös Palkka- ja palkkioselvityksen.

Elisan tilinpäätös ja siihen sisältyvä toimintakertomus julkaistaan yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.elisa.fi.

Elisan hallituksen tarkastusvaliokunta on käsitellyt ja hallitus hyväksynyt selvityksen. Selvitystä ei päivitetä tilikauden aikana, mutta ajantasaisia tietoja päivitetään Elisan verkkosivuille www.elisa.fi/sijoittajille.

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri