Palkka- ja palkkioselvitys

Palkitsemisraportti

Hallitus

Hallituksen jäsenten kuukausipalkkiot, hankittujen osakkeiden lukumäärä sekä hallituksen ja valiokuntien kokouspalkkiot on esitetty alla olevassa taulukossa.

Hallituksen jäsenten palkkiot vuonna 2015
  Asema
hallituk-
sessa
Kiinteät
kk-palkkiot,
euroa*
Hallitus-
kokousten
palkkiot,
euroa
Valio-
kunta-
kokousten
palkkiot,
euroa
Palkkiot
yhteensä,
euroa
Kiinteillä
kk-palkkioilla
hankitut
Elisan
osakkeet,
kpl*
Hallituksen
osake-
omistukset
31.12.2015,
kpl**
Raimo Lind Puheenjohtaja 108 000 5 500 1500 115 000 1496 13 225
Mika Vehviläinen Varapuheenjohtaja 72 000 5 500 1500 79 000 997 3 733
Petteri
Koponen
Jäsen 60 000 5 500 2500 68 000 831 1 478
Leena
Niemistö
Jäsen 60 000 5 500 1500 67 000 831 7 317
Eira Palin-Lehtinen Jäsen, tarkastus-
valiokunnan
puheenjohtaja
26.3.2015
saakka
18 000 500   18 500 305 Jäsenyys
päättynyt
Seija Turunen Jäsen, tarkastus-
valiokunnan
puheenjohtaja
26.3.2015
alkaen
69 000 5 500 2 500 77 000 946 1 559
Jaakko
Uotila
Jäsen 60 000 5 500 2 500 68 000 831 2 805
Yhteensä   447 000 33 500 12 000 492 500 6 237 30 117
* Kuukausipalkkioilla (60 prosentin laskennallisella ennakonpidätyksellä vähennettynä) on hankittu vuosineljänneksittäin Elisan osakkeita.
** Osakeomistukset 31.12.2015 sisältävät myös hallituksen jäsenten lähipiirin sekä määräysvaltayhteisöjen omistamat osakkeet. Elisan nykyisen hallituksen jäsenille 30.12.2015 hankittujen osakkeiden kauppa kirjautui jäsenten arvo-osuustileille vasta 4.1.2016, joten nämä osakemäärät eivät sisälly taulukossa mainittuihin osakemääriin. Ajantasaiset tiedot hallituksen jäsenten Elisan osakeomistuksista sekä osakeomistusten muutoksista löytyvät yhtiön internetsivuilta.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Vuonna 2015 toimitusjohtajalle ja yhtiön muulle johtoryhmälle maksetut palkat ja taloudelliset etuudet
  Rahapalkat,
euroa
Verotettavat
luontoisedut,
euroa
Tulospalkkiot,
euroa
Osake-
palkkion
kokonaisarvo,
euroa
Yhteensä,
euroa
Osake-
palkkiosta
osakkeina
suoritettu
osuus, kpl
Toimitusjohtaja 536 640,00 19 130,04 261 340,00 732 815,43* 1 549 925,47 13 842,00
Muut
johtoryhmän
jäsenet
1 701 687,74 58 380,72 533 444,40 1 886 719,87** 4 180 232,73 38 103,00
Yhteensä 2 238 327,74 77 510,76 794 784,40 2 619 535,30 5 730 158,20 51 945,00
* Luovutuspäivämäärien 4.2.2015 ja 5.11.2015 osakekurssien mukaan
** Luovutuspäivämäärän 4.2.2015 osakekurssin mukaan

Vastuuta toimitusjohtajan eläkkeeseen ikävuosille 60 ja 61 kartutettiin 78 402 euron varauksella taseeseen. Toimitusjohtajan lisäeläkejärjestelyyn, ikävuodesta 62 lukien, maksettiin 120 756,94 euroa. Muiden johtoryhmän jäsenten osalta lisäeläkkeiden vuosimaksu oli 116 005,39 euroa.

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri