Hallintorakenne

Hallituksen kokoonpano ja toiminta

Elisan hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään 5 ja enintään 9 jäsentä. Hallituksen jäsenet valitsee varsinainen yhtiökokous yhden vuoden toimikaudeksi, joka alkaa valinnan suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy seuraavan yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallitus päättää vuosittain järjestäytymiskokouksessaan valiokunnista ja niiden puheenjohtajista ja jäsenistä. Vuonna 2015 toimivat kompensaatio- ja nimitysvaliokunta sekä tarkastusvaliokunta. Hallitus vahvistaa valiokuntien tehtävät ja työjärjestykset.

Hallituksen jäsenet

Yhtiökokouksessa 26.3.2015 hallitukseen valittiin 6 jäsentä. Jäsenistä valittiin uudelleen Raimo Lind (puheenjohtaja), Mika Vehviläinen (varapuheenjohtaja), Petteri Koponen, Leena Niemistö, Seija Turunen ja Jaakko Uotila. 26.3.2015 saakka hallituksessa kuului edellä mainitun kokoonpanon lisäksi Eira Palin-Lehtinen.

Takana: Mika Vehviläinen (vas.), Jaakko Uotila ja Petteri Koponen
Edessä: Leena Niemistö (vas.), hallituksen puheenjohtaja Raimo Lind ja Seija Turunen

Raimo Lind

1953, KTM, hallituksen jäsen vuodesta 2009 ja puheenjohtaja vuodesta 2012.

Keskeinen työkokemus: Wärtsilä konsernin varatoimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen 2005–2013, CFO 1998–2013; Tamrock: Coal liiketoiminnan johtaja, huoltoliiketoiminnan johtaja, CFO 1992–97; Scantrailer Ajoneuvoteollisuus Oy, Toimitusjohtaja 1990–91;Wärtsilä konserni; Huollon apulaisjohtaja, Wärtsilä Singapore Ltd:n toimitusjohtaja, Wärtsilä Diesel divisioonan talousjohtaja 1976–89.

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Hallituksen jäsen: HiQ AB, Capman Credit ja Nokian Renkaat. Hallituksen puheenjohtaja: Evac Group Oy.

Mika Vehviläinen

1961, KTM, Helsingin Kauppakorkeakoulu, kauppatieteiden maisteri 1986, hallituksen jäsen vuodesta 2012 ja varapuheenjohtaja vuodesta 2014.

Keskeinen työkokemus: Cargotec Oyj, toimitusjohtaja 1.3.2013 alkaen; Finnair Oyj, toimitusjohtaja 2010–2013; Nokia Siemens Networks, operatiivinen johtaja, johtoryhmän jäsen 2007–2010; Nokia Oyj, eri tehtäviä 1992–2006.

Petteri Koponen

1970, hallituksen jäsen vuodesta 2014.

Keskeinen työkokemus: Perustajaosakas, Lifeline Ventures 2009-. Liiketoiminnan kehitystehtäviä, Google Inc. 2007–2009. Perustaja ja toimitusjohtaja Jaiku Ltd, 2006–2007. Perustaja, toimitus- ja myöhemmin teknologiajohtaja, First Hop 1997–2005. Muita tehtäviä: Blyk.

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Hallituksen puheenjohtaja: Grand Cru Oy, Mindfield Games Oy ja Everywear Games Oy. Hallituksen jäsen: Smartly.io Solutions Oy. Jäsen: DigiNYT-seurantaryhmä.

Leena Niemistö

1963, lääketieteen tohtori, fysiatrian erikoislääkäri, hallituksen jäsen vuodesta 2010.

Keskeinen työkokemus: Dextra Oy:n toimitusjohtaja vuodesta 2003; Pihlajalinna Oyj:n varatoimitusjohtaja vuodesta 2013; yksityislääkäri vuodesta 2003; Invalidisäätiön Ortonin fysiatrian erikoislääkäri 2000–2004.

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Pihlajalinna Oyj:n, Handelsbanken Suomen, Suomen Messut Osuuskunnan, Modz Oy:n, Aprovix AB:n ja Digital Workforce Nordicin hallituksen jäsen. HLD Healthy Life Devices Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Ars Fennica -palkintolautakunnan puheenjohtaja. Lääkäripalveluyritykset ry:n, EK:n Terveyspalvelualan Liiton ja Maanpuolustuskurssiyhdistyksen hallituksen jäsen. Helsingin Seudun Kauppakamarin varapuheenjohtaja.

Seija Turunen

1953, KTM, Helsingin Kauppakorkeakoulu, ekonomi 1976, kauppatieteiden maisteri 1978, hallituksen jäsen vuodesta 2014.

Keskeinen työkokemus: Hallituksen neuvonantaja, Finnlines Oyj, 2013–2014. Finnlines Oyj:n varatoimitusjohtaja ja CFO 2007–2013 sekä satamatoiminnot-tulosyksikön johtaja ja konsernin satamayhtiöiden toimitusjohtaja (Finnsteve-yhtiöt) 2010–2013. Rahoitusjohtaja, Finnlines Oyj, 1992–2007. Muita tehtäviä ennen 1992: Kansallis-Osake-Pankki, Midland Montagu, Finca, Enso-Gutzeit.

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Finnpilot Pilotage Oy:n hallituksen puheenjohtaja.

Jaakko Uotila

1949, proviisori, Helsingin Yliopisto 1977 ja M.Sc, Johtaminen, California American University 1990, hallituksen jäsen vuodesta 2013.

Keskeinen työkokemus: Toimitusjohtaja Alko Oy 2001–2012; Toimitusjohtaja Yliopiston Apteekki 1996–2001; Varatoimitusjohtaja Orion-Farmos 1994–1996; Orion-yhtymä Oy useita tehtäviä 1977–1994.

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Medifon Oy:n hallituksen jäsen.

Hallitusjäsenten riippumattomuus

Kaikki yhtiön hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallitusjäsenten Elisa-omistukset
Elisan nykyisen hallituksen jäsenten ja
heidän määräysvaltayhteisöjensä Elisa-omistukset
Osakkeita, kpl, 31.12.2015
Raimo Lind, puheenjohtaja 13 225
Mika Vehviläinen, varapuheenjohtaja 3 733
Petteri Koponen, jäsen 1 478
Leena Niemistö, jäsen 7 317
Seija Turunen, jäsen 1 559
Jaakko Uotila, jäsen 2 805

Hallituksen työjärjestys

Hallitus huolehtii Elisan hallinnon ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä osakeyhtiölain ja muun säännöstön mukaisesti. Lisäksi hallitus päättää asioista, jotka lain mukaan kuuluvat sen päätettäviksi. Yhtiön hallitus on hyväksynyt itselleen työjärjestyksen.

Työjärjestyksessä hallituksen tehtävänä on määrittää yhtiön strategiset valinnat sekä tavoitteet Elisan johdolle ja seurata niiden toteutumista. Hallituksen tehtäviin kuuluu myös toimitusjohtajan nimittäminen ja johtoryhmän kokoonpanosta päättäminen. Hallitus seuraa säännöllisesti liiketoiminnan tulosta ja yhtiön taloudellisen aseman kehitystä johdon raporttien perusteella. Lisäksi hallitus seuraa Elisan hallinnon säännöstenmukaisuutta sekä liiketoimintariskien ja muiden riskien hallintaa. Hallitus käsittelee suurimmat investoinnit ja liiketoiminnan tai omaisuuden myynnit sekä asettaa rajat yhtiön johdolle operatiivisissa investoinneissa ja rahoitusjärjestelyissä.

Työjärjestyksen mukaan hallitus päättää erityisesti seuraavista asioista:

 • Elisan strategisista valinnoista
 • voitonjakopolitiikasta
 • yhtiökokouksen koolle kutsumisesta ja hallituksen ehdotuksista yhtiökokoukselle
 • Elisan osakkeeseen ja omistajiin liittyvistä asioista
 • merkittävimmistä yritysjärjestelyistä ja investoinneista
 • tilinpäätöksistä ja osavuosikatsauksista
 • toimitusjohtajan nimittämisestä ja erottamisesta sekä johtoryhmän jäsenten nimittämisestä ja erottamisesta sekä heidän toimisuhteidensa ehdoista.

Työjärjestyksen mukaan hallitus käsittelee myös muita asioita. Se esimerkiksi vahvistaa vuosittaisen taloussuunnitelman, yhtiön organisaation periaatteet ja liiketoimintojen päälinjaukset. Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa kyselynä toteutettavana itsearviointina. Hallituksen jäsen ei osallistu sellaisen päätöksen tekemiseen, jonka osalta hänen on lain mukaan jäävättävä itsensä eturistiriidan vuoksi.

Hallitusjäsenten kokousosallistuminen
Elisan hallituksen jäsenten osallistuminen
kokouksiin 2015
Osallistuminen/kokoukset
Raimo Lind, puheenjohtaja 13/13
Mika Vehviläinen, varapuheenjohtaja 13/13
Petteri Koponen, jäsen 13/13
Leena Niemistö, jäsen 13/13
Seija Turunen, jäsen 13/13
Jaakko Uotila, jäsen 13/13
26.3.2015 saakka Eira Palin-Lehtinen, jäsen 1/1

Hallituksen jäsenten monimuotoisuusperiaatteet

Yhtiössä on otettu käyttöön hallitusta koskevat monimuotoisuusperiaatteet koskien varsinaisessa yhtiökokouksessa 2016 ja sen jälkeen valittavaa hallitusta. Hallituksen valintaa ja monimuotoisuutta koskevat periaatteet ovat nähtävillä yhtiön internetsivuilla www.elisa.fi

Hallituksen valiokunnat

Kompensaatio- ja nimitysvaliokunta

Kompensaatio- ja nimitysvaliokunta käsittelee ja valmistelee työjärjestyksensä mukaan johtoon kuuluvien henkilöiden nimittämisen ja erottamisen, johdon seuraajasuunnittelun ja kehittämisen, johdon pitkän tähtäimen kannustinjärjestelmät ja muut johdon palkitsemiseen liittyvät asiat. Valiokunta
käsittelee myös Elisan henkilöstön kannustinjärjestelmät.

Vuonna 2015 kompensaatio- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajana toimi hallituksen puheenjohtaja Raimo Lind ja jäseninä Leena Niemistö ja Mika Vehviläinen.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluu valvoa, että yhtiön kirjanpito, taloushallinto, rahoitus, sisäinen tarkastus, tilintarkastus ja riskienhallinta on järjestetty asianmukaisesti. Tarkastusvaliokunta käsittelee ja valmistelee työjärjestyksensä mukaan erityisesti seuraavat asiat:

 • merkittävät muutokset kirjausperiaatteissa
 • merkittävät muutokset taseeseen arvostetuissa erissä
 • tilintarkastajan riippumattomuuden seuraaminen
 • sisäisen tarkastuksen raportoimat asiat
 • tilinpäätökset ja osavuosikatsaukset sekä hallintoselvityksen
 • riskiselvitykset ja riskienhallinnan järjestämisen
 • taloushallinnon ja rahoituksen järjestämisen

Tarkastusvaliokunta käsittelee säännöllisesti myös sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastajien selvitykset sekä valmistelee yhtiökokoukselle ehdotuksen tilintarkastajaksi.

Vuonna 2015 tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimi Seija Turunen (26.3.2015 saakka Eira Palin-Lehtinen) ja jäseninä Petteri Koponen ja Jaakko Uotila. Valiokunnan kokouksiin osallistuu myös päävastuullinen tilintarkastaja.

Elisan hallituksen jäsenten osallistuminen valiokuntien kokouksiin 2015
  Kompensaatio- ja nimitysvaliokunta Tarkastusvaliokunta
Raimo Lind, puheenjohtaja 3/3  
Mika Vehviläinen, varapuheenjohtaja 3/3  
Petteri Koponen, jäsen   5/5
Leena Niemistö, jäsen 3/3  
Seija Turunen, jäsen   5/5
Jaakko Uotila, jäsen   5/5
26.3.2015 saakka Eira Palin-Lehtinen, jäsen   0/1

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri