Elisa Oyj

Toimitusjohtajan katsaus

Jälleen historian paras vuosi

Elisan kilpailukyky kehittyi toimintavuoden aikana hyvin, vaikka sekä yleistaloudellinen tilanne että Suomen televiestintämarkkinoiden kilpailutilanne olivat edelleen haastavia. Paransimme operatiivisen toiminnan tuottavuutta ja vahvistimme johtavaa markkina-asemaamme. Teimme historiamme parhaan tuloksen ja toimme asiakkaillemme uusia, elämyksellisiä ja merkityksellisiä palveluja sekä niihin sisältöjä.

Elisan liikevaihdon kasvu 2015 oli parempi kuin viiteryhmässä keskimäärin ja tulos kasvoi selvästi. Liikevaihtoon vaikuttivat mobiilidatan ja ICT- ja uusien verkkopalveluiden kysynnän kasvu. Liikevaihto kasvoi 2 prosenttia, osakekohtainen tulos ilman kertaeriä 9 prosenttia ja kassavirta peräti 18 prosenttia. Virossa liikevaihtomme oli edellisen vuoden tasolla.

Elisan kannattavuus ja taloudellinen asema on hyvä. Vahva ja ennustettava kassavirta sekä kilpailukykyinen voitonjako jo useiden vuosien ajan luovat edellytykset kehittämiselle ja arvoa omistajillemme. Olemme sitoutuneet kilpailukykyiseen voitonjakoon omistajillemme. Elisan hallitus esittää kevään yhtiökokoukselle osinkoa, joka on 1,40 euroa osakkeelta.

Mobiilidatan kysynnän ennätysvuosi

Suomessa käytetään mobiilidataa eniten maailmassa per käyttäjä, ja vuonna 2015 tehtiin ennätyksiä mobiilidatan kysynnässä. Elisan verkossa käyttäjät ovat siirtyneet yhä suurempiin mobiilidatanopeuksiin ja samalla siirretyn datan vuosikasvu oli 95 prosenttia. Jo alkuvuodesta rikkoutui raja, jossa 4G-verkossa kulki enemmän dataa kuin 2G- ja 3G-verkoissa yhteensä. Datanopeudet ja -määrät moninkertaistuvat lähitulevaisuudessa, kun yhä useampi laite on teollisen internetin myötä yhteydessä verkkoon ja videoliikenne lisääntyy.

Yhä useampi asiakkaamme haluaakin päivittää liittymäpakettinsa ja on valmis maksamaan enemmän nopeammasta ja laadukkaammasta datayhteydestä. Nopeiden yhteyksien käyttäjät ovat tutkitusti myös tyytyväisempiä asiakkaitamme. Uusmyynnistämme 92 prosenttia oli älypuhelimia ja 81 prosenttia ostetuista päätelaitteista tukee huippunopeita 4G-yhteyksiä.

Suomen ja Viron 4G-verkkomme kattavuus on yli 97 prosenttia väestöstä. Määrätietoinen 4G-verkon rakentaminen eteni ennätysnopeasti. Täytimme 800 MHz-huutokaupan yhteydessä asetetut toimilupaehdot hyvissä ajoin ennen vuodelle 2019 asetettua määräaikaa.  Uusilla taajuuksilla nopeita nettiyhteyksiä on rakennettu erityisesti haja-asutusalueille. Lisäksi toimme myyntiin jopa 300 Mbit/s nopeudet mahdollistavan liittymän. Uudet huippunopeudet ovat saatavilla nyt jo yli 30 paikkakunnalla. Investoimme vuosittain lähes 200 miljoonaa euroa, josta suurin osa kohdistuu verkkojen rakentamiseen. Vakaan rahoitusasemamme ansiosta meillä on hyvät valmiudet kasvattaa verkon nopeuksia ja kapasiteettia edelleen sitä mukaa, kun uudet palvelut ja sovellukset niitä vaativat.

Arvoa asiakkaillemme Suomessa ja kansainvälisesti

Strategiamme on osoittautunut menestyksekkääksi ja jatkoimme määrätietoisesti sen toteuttamista. Elisa tunnetaan myös kansainvälisesti erilaisena operaattorina. Haluamme tuoda asiakkaillemme lisäarvoa ja innovoimme digitaalisia palveluita sekä oman verkon toimialueellamme Suomessa ja Virossa että kansainvälisesti. Samaan aikaan parannamme jatkuvasti asiakasymmärrystämme ja panostamme asiakastyytyväisyyteen, laatuun ja kustannustehokkuuteen.

Vuoden 2015 aikana toimme asiakkaillemme useita uusia palveluita. Laajensimme Elisa Viihde -palvelun tarjontaa viihde- ja urheilusisällöillä sekä täysin omilla, vain Elisa Viihteestä saatavilla kotimaisilla elokuvilla ja tv-sarjoilla. Toimme myös ensimmäisenä Suomessa Netflix-palvelun integroituna IPTV-palveluun. Elisa Kirja -palvelun asema Suomen suurimpana e-kirjapalveluna vahvistui edelleen ja lähimaksaminen yleistyi.

Yritysasiakkaille vuosi 2015 oli digitalisaation läpimurtovuosi. Olemme kehityksen kärjessä ja lanseerasimme jo alkuvuodesta Suomessa ja Virossa Elisa Internet of Things (IoT) -palvelukokonaisuuden. Elisa IoT on pilvessä toimiva avoin alusta, jonka avulla yritysasiakkaat voivat ryhtyä innovoimaan uudenlaisia IoT-tuotteita ja uutta liiketoimintaa sekä saada merkittävää kilpailuetua.

Digitaalisuuteen kuuluu mahdollisuuksien lisäksi myös suuri digitaalinen vastuu. Laajensimme palvelutarjontaamme kyberuhkien torjunnassa ja perustimme uuden Elisan kyberturvakeskuksen, jonka avulla tarjoamme asiakkaillemme palveluna ennaltaehkäisevän ja reaaliaikaisen turvan erilaisten uhkien havainnointiin ja torjuntaan.

Kansainväiseen kasvuun panostamme erityisesti yritysten videoneuvotteluratkaisuilla.

Vahvistimme osaamistamme myös yrityskaupoilla. Esimerkiksi terveydenhuollon digitaalisten palveluiden kehitys ja tarjontamme vahvistui Datawell Oy:n kanssa tehdyllä MDM-liiketoimintakaupalla (Master Data Management). Livezhat-liiketoimintakaupan myötä voimme tarjota sekä tehokkaat työkalut chattiin että kokonaispalvelun, jossa huolehdimme chat-keskustelusta yrityksen puolesta. Kasvatimme strategiamme mukaisesti myös omistustamme Pohjanmaalla toimivassa Anviassa.

Haluamme helpottaa nuorten yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä ja vahvistimme jo pitkään jatkunutta startup-toimintamalliamme. Olimme jälleen myös yksi startup-tapahtuma Slushin pääyhteistyökumppaneista ja lanseerasimme Elisa IoT Innovation Challenge -kilpailun, jonka voitti ruuan hävikkiä vähentävä Foller. Yhteistyö RePackin kanssa puolestaan on vahvistanut kykyämme ottaa käyttöön ympäristöä säästäviä ratkaisuja muun muassa kierrättämällä palveluiden pakkauksia.

Arvoa yhteiskunnalle

Olemme merkittävä osa suomalaista ja virolaista yhteiskuntaa. Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen maaliskuisen tutkimuksen mukaan Elisa on Suomen 9. tärkein yritys jalostusarvolla mitattuna. Suomalaisena, kansainvälistyvänä yhtiönä on tärkeää, että toimimme kaikissa tilanteissa vastuullisesti, eettisesti ja lainmukaisesti. Allekirjoitimme YK:n Global Compact -aloitteen ja olemme sitoutuneet tukemaan ja toteuttamaan omassa toiminnassamme sen perusperiaatteita.

Vastuullisuus lähtee arvoistamme. Päivitimme vuoden aikana henkilöstön kanssa yhdessä käydyn arvodialogin tuloksena arvomme, joita ovat asiakasymmärrys, vastuullisuus, tuloksellisuus, uusiutuminen ja yhteistyö. Arvoihimme perustuvat myös koko konsernia koskevat Elisan yleiset toimintaperiaatteet (Code of Conduct).

Olemme myös edelläkävijöitä työskentelykulttuurin muutoksessa ja joustavan työn tekijöinä. Käytämme virtuaalityövälineitä monipuolisesti työskentelyn tukena ja työmatkojen korvaajana. Henkilöstötyytyväisyytemme on noussut kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle. Valtakunnallisesti merkittävänä työllistäjänä panostamme erityisesti nuorten uramahdollisuuksiin. Olimme mukana sekä Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa että Nuorille töitä -ohjelmassa. Kannustamme myös naisia IT-alalle esimerkiksi Dialogi-hankkeen ja Super-Ada -tapahtuman kautta.

Olemme jo pitkään tukeneet suomalaisia nuoria muun muassa Tukikummit-säätiön kautta auttamalla syrjäytymisvaarassa olevia nuoria. Vuosina 2015–2016 haluamme jatkaa suomalaisnuorten tukemista. Näin syntyi ShedHelsinki, jossa lapset ja nuoret saavat osallistua uudenlaisen teatterin tekemiseen.

Jatkoimme tärkeää työtä digitalisoituvan yhteiskunnan mahdollisuuksien avaamiseksi esimerkiksi suosituissa lasten digikouluissa. Älypuhelinten käytön kasvun myötä haluamme tukea myös vanhempien digitaalista vanhemmuutta ja avasimme sitä varten erillisen palvelusivuston. Yhdessä Nokian kanssa lahjoitimme Uudelle Lastensairaalalle sisätilojen matkapuhelinverkon.

Teemme pitkäjänteistä työtä ilmastomuutoksen hillitsemiseksi vähäpäästöisillä ICT-palveluillamme ja energiatehokkuuden parantamisella. Asiakkaidemme päästösäästöt kasvoivat edelleen ja oma hiilijalanjälkemme pieneni 76 prosenttia. Lähes kaikki Suomessa hankkimamme sähkö perustuu uusiutuvaan energiaan. Raportoimme hiilijalanjälkemme vuosittain kansainvälisessä CDP-kyselyssä, jossa Elisan sijoittajille ja globaaleille markkinoille tuottama vuoden 2015 ilmastoraportti arvioitiin pohjoismaisten yritysten huipputasolle ja teleoperaattoreiden parhaimmistoon.

Elisan menestys on monen tekijän summa. Olemme kiitollisia asiakkaidemme ja omistajiemme meitä kohtaan osoittamasta luottamuksesta. Erityisen kiitoksen ansaitsee osaava ja sitoutunut henkilöstömme. Jatkamme joka päivä määrätietoisesti työtämme asiakkaidemme hyväksi ja strategisten tavoitteiden toteutumiseksi.

Veli-Matti Mattila

Toimitusjohtaja

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri