Liiketoimintojen katsaukset

Yritysasiakkaat

Elisan Yritysasiakkaat-yksikkö haluaa olla asiakkaille laadukas kumppani ja apuna asiakkaidemme liiketoiminnan prosessien tehostamisessa ja digitalisoimisessa. Haemme merkittävää markkina-asemaa ja kasvua yhdistämällä IT- ja tietoliikennepalveluita täysin uusilla tavoilla. Kokonaisvaltainen tarjoomamme muodostuu modulaarisista ja helposti integroituvista tietotekniikan ja viestinnän palveluista sekä uusista liiketoiminnan digitalisaatioratkaisuista, joilla tuotamme uudenlaista arvoa asiakkaillemme perinteisten ratkaisujen lisäksi.

Yritysasiakkaat-liiketoiminnassa visuaalisten viestintäpalvelujen eli videoneuvottelupalvelujen ja IT-ulkoistamisen markkinoiden myönteinen kehitys jatkui heikosta yleistaloudellisesta tilanteesta huolimatta. Myös mobiilin palveluliikevaihto ja laitemyynti olivat kasvussa. Perinteinen kiinteän verkon liiketoiminta pieneni hiukan, samoin yhdysliikenneliikevaihto oli laskussa.

Yritysasiakasliiketoiminnan strategian mukaisesti tuomme markkinoille uusia palveluita ja tuottavuutta parantavia ratkaisuja sekä Suomessa että kansainvälisesti. Keskitymme operatiivisen toiminnan kehittämiseen ja asiakastyytyväisyyden jatkuvaan parantamiseen.

Uusia ratkaisuja liiketoiminnan digitalisoimiseen

Vastasimme yritysten ja julkisyhteisöjen kasvavaan asiakaspalvelutoiminnan digitalisoitumiseen tuomalla uusia teknologioita ja palveluita verkkopohjaiseen asiakaspalveluun. Lanseerasimme Orange Contact -järjestelmän uuden chat-palvelun sekä ulkoistetun chat-asiakaspalvelun, jossa hoidamme asiakkaidemme asiakaspalvelua verkossa.

Sosiaalisen median tärkeys asiakaspalvelutoiminnassa on kasvanut. Kehitimme uuden sosiaalisen median seurantapalvelun sekä moderointipalvelun. Laajensimme asiakaspalvelun ulkoistuksen tarjontaa myös pohjoismaisiin yrityksiin ruotsin- ja englanninkielisellä palvelulla.

Vahvistimme pk-yritysten tarjoomaamme myös ostamalla Suomen suosituimpiin kuuluvan Livezhat-palvelun. Lisäksi avasimme pienille yrityksille sopivan Elisa Yritysguru -palvelun, joka auttaa kaikissa tietotekniikan ja tietoliikenteen ongelmissa puhelimitse ja etäpalveluna.

Lanseerasimme pk-yrityksille myös Elisa Kassan, jonka avulla yritys voi ketterästi ja mobiilisti hoitaa maksamisen, kassatoiminnallisuuden, varastonhallinnan, asiakasrekisterin ja tehdä markkinointia asiakaskantaansa. Kassa on integroitu Elisan tarjoamiin maksupäätteisiin, joissa on lähimaksamisen toiminnallisuus. 

Asemamme suurten asiakaspalveluympäristöjen palveluntarjoajana vahvistuu Verohallinnon ottaessa käyttöön Elisan Contact Center -järjestelmän. Digitaalisen markkinoinnin palvelumme Dialogin käyttö kasvoi vuoden aikana erityisesti kaupan ja palveluiden toimialalla.

Uusi lainsäädäntö on luonut hyvän pohjan vahvan tunnistautumisen etenemiselle. Verkkopohjaiselle liiketoiminnalle tärkeän Elisa Mobiilivarmenteen käyttö kasvoi sähköisissä asiointipalveluissa ja käynnistyi myös pankkipalveluissa. Olemme mukana myös operaattoreiden yhteisessä Mobiilimaksu-palvelussa, jolla pienmaksujen veloitus ohjataan asiakkaan puhelinlaskulle.

IT-ratkaisujen kysyntä jatkui voimakkaana

Elisan tytäryhtiö Elisa Appelsiini vahvisti osaamistaan terveydenhuollon digitalisoijana. Master Data Management (MDM) on yksi keskeinen digitalisaatiota kiihdyttävä trendi mobiilisovellusten, pilvipalveluiden ja esineiden internetin, IoT:n lisäksi. Ostimme Datawell Oy:ltä MDM -liiketoiminnan ja CodeServer -tuotteen, jotka laajentavat Elisan terveydenhuollon digitaalisten palveluiden tarjontaa ja uusien palveluiden kehitystä.

Digitalisoimme esimerkiksi potilastietojen välitystä Uudenmaan keskeisten terveydenhuollon toimijoiden välillä. Olemme mukana myös uraauurtavassa sähköisen omahoidon palvelun kokeilussa Hämeenlinnan kaupungin ja Sitran kanssa. Kokeilussa hyödynnetään Elisa Etämittaus -palvelua, joka mahdollistaa terveydentilan reaaliaikaisen seuraamisen.

Fokusoimme erityisesti pk-segmentin palveluiden kehittämiseen ja toimme markkinoille useita digitalisaatiota tukevia palveluita. Elisa Boxi on ensimmäinen IT:n ja viestinnän ratkaisut yhdistävä palvelu yrittäjäsegmenttiin ja tarjoaa puheen, viestit, netin ja tallennustilan kätevästi samassa paketissa.

Myös Elisa Toimisto 365 -palvelu kasvoi selkeästi markkinakasvua nopeammin. Esimerkiksi Vantaa vaihtoi ensimmäisenä suurena kaupunkina viestintäjärjestelmänsä pilvipalveluihin ja otti käyttöön Elisa Toimisto 365 -palvelun koko virkamieskuntaan.

Yritykset ottavat pilvipalveluita yhä enemmän käyttöön omien konesaliympäristöjensä rinnalle. Olemme tuotteistaneet hybridipilvipalveluratkaisut, jotka mahdollistavat asiakkaille entistä paremman ja tehokkaamman tavan käyttää palveluita sekä yhdistää älykkäästi erilaisia pilvipalveluita toisiinsa loogisesti ja turvallisesti.

Autamme yrityksiä Internet of Things (IoT) -aikakaudelle

Lanseerasimme Suomessa ja Virossa Elisa IoT -palvelukokonaisuuden, joka mahdollistaa IoT-sovellusten ja -palveluiden luomisen nopeasti ilman perinteistä ohjelmistokehitystä.

Elisa IoT™ kehitys- ja palvelualusta on otettu innolla vastaan. Palvelun kehittämiseksi käynnistettyyn ekosysteemikumppanitoimintaan on jo liittynyt useita kymmeniä teknologia- ja sovelluskumppaneita. Elisan asiakkaille tehdyt sovellukset kansainvälisesti toimivan teollisuuden ennakoivan kunnossapidon ja tuotekehityksen tueksi ovat osoittautuneet toimiviksi ja lisäarvoa tuottaviksi.

Osoitus Elisa IoT-palvelumallin joustavuudesta ja palvelukehitysnopeudesta on Elisa IoT Challenge-kilpailu, johon osallistuneet 12 yritystä kehittivät vain viikoissa ideansa toimivaksi palveluksi Elisa IoT™ -alustaa hyödyntäen. Slush-tapahtumassa voittajaksi palkittiin 50 000 euron palkinnolla Foller, jonka kehittämä palvelu pyrkii vähentämään ruuan hävikkiä.

Viestintäpalvelut kääntyivät kasvuun

Vuosi oli käännekohta yrityksille tarjottavien viestintäpalveluiden liiketoiminnassa. Mobiilin palveluliikevaihto ja laitemyynti kääntyivät kasvuun. Älypuhelinten määrä sekä liiketoiminnan johtamiseen ja operaatioon tarvittavat sovellukset lisääntyivät nopeasti, mikä lisäsi mobiilidatan käyttöä ja liittymämääriä. Esimerkiksi tallennustilalla varustettu Elisa Boxi -liittymä otettiin hyvin vastaan.

Toimme markkinoille lukuisia uusia palveluita, kuten pilvestä hallittavan Elisa Lähiverkko Plus -palvelun, teknologiariippumattomat Elisa Netti -yhteydet kaikille asiakassegmenteille sekä Elisa Aisti -näkymän laajennukset asiakkaiden omiin palveluihin. Päivitimme myös uusia ominaisuuksia nykyisiin palveluihin ja esimerkiksi Elisa Ring -mobiilivaihdepalvelun kasvu ja toimitusvarmuus kehittyivät suotuisasti. Asiakastyytyväisyyden kasvuun ovat vaikuttaneet merkittävästi myös lähiverkkopalveluiden toimitus- ja ylläpitoprosessien parannukset.

Digitaalisuuteen kuuluu mahdollisuuksien lisäksi myös suuri vastuu ja entistä tehokkaampien ja turvallisempien verkkojen tarve kasvaa. Perustimme uuden kyberturvakeskuksen, jonka avulla tarjoamme asiakkaillemme palveluna ennaltaehkäisevän ja reaaliaikaisen turvan erilaisten uhkien havainnointiin ja torjuntaan. Asiakkaamme löysivät vuoden aikana uudet kyberturvallisuuspalvelut ja panostivat entistä laajemmin palveluiden toimivuuteen sekä turvallisuuteen.

Visuaalisen kommunikaation ratkaisuja kansainvälisesti

Digitaalisiin medianäyttöpalveluihin ja virtuaalisiin neuvotteluratkaisuihin erikoistunut Elisa Videra vahvisti asemaansa johtavana laadukkaiden visuaalisen videoviestinnän palveluiden tarjoajana. Palveluita on toimitettu jo yli 90 maahan.

Oulussa sijaitsevan palvelukeskuksen lisäksi toimipisteitä on useissa maissa Euroopassa. Osana kansainvälistymisstrategiaamme perustimme palvelukeskuksen Madridiin, josta tarjoamme asiakastukea englannin, espanjan, italian, flaamin, saksan ja ranskan kielillä ympäri Eurooppaa.

Toimme helmikuussa Barcelonan mobiilikonferenssin yhteydessä markkinoille uudenlaisen pilvipohjaisen videoneuvotteluratkaisun, jossa käyttäjä voi liittyä neuvotteluun ajasta, paikasta ja teknologiasta riippumatta. Erityisesti suuret verkottuneet yritykset hyötyvät uusista videoneuvottelupalveluista, kun neuvotteluun voi liittyä millä tahansa tekniikalla fyysisestä videoneuvotteluhuoneesta tai mobiilipäätelaitteelta.

Elisa Videralla on globaalit gold-tason kumppanuussopimukset merkittävien kansainvälisten yritysten, kuten Ciscon, Polycomin, Acanon, Samsungin ja LG:n kanssa. Valitsemme valmistajan ja hyödynnettävän teknologian aina tapauskohtaisesti, asiakkaan tarpeet huomioiden.

Asiakastyytyväisyys ja parempi palvelu jatkuvassa fokuksessa

Jatkoimme toimenpiteitämme operatiivisen toiminnan kehittämiseksi ja paremman asiakaslaadun varmistamiseksi. Nostimme automaatioastetta myynti-tilaus- sekä toimitusprosesseissamme ja yli 80 prosenttia laskuista hoidetaan jo sähköisesti.

Mittaamme asiakkaiden tyytyväisyyttä säännöllisesti asiakassuhteen, kohtaamispisteiden ja tuotteiden osalta. Olemme kiitollisia asiakkailta saamastamme palautteesta, jonka perusteella kehitämme systemaattisesti toimintaamme. Hyvänä esimerkkinä on pitkäjänteinen ja kehittyvä yhteistyö Alma Median kanssa, joka siirsi myös perustetietotekniikka- ja tietoverkkopalvelunsa Elisalle jo aikaisemmin toimitettujen contact center-, puhe- ja laajakaistapalveluiden lisäksi.

Olemme systemaattisesti kehittäneet ja uudistaneet myyntiämme ja panostaneet henkilöstömme koulutukseen. Pitkäjänteinen panostus myynnin osaamiseen toi tulosta, sillä asiakkaamme ilmoittamina Elisan yritysmyynti voitti tammikuussa 2015 Suomen Paras Myyntiorganisaatio 2014 -tittelin.

Jatkoimme myynnin toimintamallin uudistamista entistä asiakeskeisemmäksi niin, että asiakas saa kaikki ICT-palvelut yhden pysähdyksen ostopaikan periaatteella. Esimerkiksi Asuntosijoitusyhtiö SATO päätti uudistaa ICT-palvelunsa ja rakentaa tulevaisuuden liiketoimintaratkaisuitaan yhdessä Elisan kanssa.

Elisa Eestin yritysasiakasliiketoiminta

Elisa Eestin yritysasiakasliiketoiminnan myynti kasvoi vuoden aikana ja mobiililiittymien markkinaosuutemme kasvoi selkeästi. Virossa toimivat yritysasiakkaat ovat löytäneet datapalvelut, mikä näkyy sekä käytön että laskutuksen kasvuna. Lanseerasimme asiakkaillemme useita uusia palveluita, esimerkiksi Video ja Toimisto 365 -palvelut sekä Elisa IoT -palvelukokonaisuuden.

Timo Katajisto

johtaja, Yritysasiakkaat

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri