Henkilöstökatsaus

Muut henkilöstötunnusluvut

Henkilöstön määrä

Graafi: Henkilöstön määrä

Liikevaihto/henkilö

Graafi: Liikevaihto/henkilö

Henkilöstökulut

Graafi: Henkilöstökulut

Henkilöstökulut/henkilö

Graafi: Henkilöstökulut/henkilö
Liikkuvan työn ratkaisut ja päästösäästöt Elisassa
  2011 2012 2013 2014 2015
Virtuaalikokouksia 27 409 67 744 125 850 197 138 211 024
Etäpäiviä/ hlö/vuosi 37 44 52 70 75
Päästösäästöjä (tCO2) 2 614 3 627 4 198 4 406 8 817
G4-10 Henkilöstön määrä työsuhteen ja työsopimuksen mukaan, alueellisesti ja sukupuolen mukaan jaoteltuna1
  2011 2012 2013 2014 2015
Henkilöstön määrä, bruttovahvuus, vuoden lopussa 2 803 4 459 4 756 4 546 4 545
Vakinaiset 2 761 4 365 4 675 4 431 4 410
Suomi 2 761 3 624 3 561 3 625 3 705
Viro   560 547 578 538
Muu Eurooppa   56 73 111
Mies 1 711 2 628 2 626 2 693 2 790
Nainen 1 050 1 556 1 538 1 583 1 564
Määräaikaiset 42 94 81 115 153
Suomi 42 56 26 63 83
Viro   33 44 47 65
Muu Eurooppa     1 1 3
Mies 29 45 29 56 77
Nainen 13 44 42 55 74
Kokoaikaiset 2 681 3 659 3 921 3 795 3 753
Suomi 2 681 2 939 2 870 3 002 3 076
Viro   559 547 583 538
Muu Eurooppa     54 73 106
Mies 1 715 2 195 2 174 2 303 2 387
Nainen 966 1 303 1 297 1 355 1 333
Osa-aikaiset 122 800 835 751 792
Suomi 122 138 133 139 130
Viro   33 44 38 38
Muu Eurooppa     2 0 8
Mies 25 35 46 50 41
Nainen 97 136 133 127 135
1 Viron ja Muun Euroopan osalta vuoden 2011–2012 lukuja ei ole tai ei ole saatavilla
LA1 Uuden palkatun henkilöstön kokonaismäärä ja osuus sekä henkilöstön vaihtuvuus jaoteltuna ikäryhmittäin, sukupuolen mukaan ja alueittain1
  2011 2012 2013 2014 2015
Uudet, aloittaneet työsuhteet 191 1 680 1 189 1 119 1 139
Suomi 191 1 440 958 884 887
Viro   240 192 222 194
Muu Eurooppa     39 13 58
Mies 133 1 045 759 689 709
Nainen 58 635 430 421 430
Alle 30 vuotta 94 1 369 939 802 819
30–39 vuotta 60 187 171 206 193
40–49 vuotta 32 93 56 86 82
Yli 49 vuotta 5 31 23 25 45
Päättyneet työsuhteet 246 1 500 1 242 1 127 983
Suomi 246 1 345 1 046 912 786
Viro   155 185 194 193
Muu Eurooppa     11 21 4
Mies 131 837 765 927 558
Nainen 115 663 477 544 425
Alle 30 vuotta 65 1 191 858 641 659
30–39 vuotta 71 177 210 239 166
40–49 vuotta 62 84 120 108 81
Yli 49 vuotta 48 48 54 139 77
1 Viron ja Muun Euroopan osalta vuoden 2011–2012 lukuja ei ole tai ei ole saatavilla
LA 9 Keskimääräiset koulutustunnit työntekijää kohden henkilöstöryhmittäin ja sukupuolittain Elisa Oyj1
  2011 2012 2013 2014 2015
Henkilöstöryhmä 2015         Naiset Miehet
Johto         16 10
Ylemmät toimihenkilöt         16 11
Toimihenkilöt         10 8
1 Vuosien 2011–2014 lukuja ei saatavilla
LA11 Kehitys- ja tavoitekeskustelun käynyt henkilöstö1
  2011 2012 2013 2014 2015
Kehitys- ja tavoitekeskustelun käynyt henkilöstö   87,3 % 93,8 % 91,9 % 88,86 %
Mies   1 635 1 678 1 594 1 596
Nainen   894 872 864 844
Alle 30 vuotta   281 300 276 259
30–39 vuotta   869 873 866 823
40–49 vuotta   808 773 737 755
Yli 49 vuotta   571 604 579 603
1 Vuoden 2011 lukuja ei saatavilla
LA12 Organisaation hallintoelinten kokoonpano ja henkilöstön jakauma henkilöstöryhmittäin jaoteltuna sukupuolen, ikäryhmän, vähemmistöryhmän ja muiden monimuotoisuuteen liittyvien tekijöiden mukaisesti1
  2011 2012 2013 2014 2015
Elisan johtoryhmä   7 8 9 9
Naisten määrä   1 2 2 2
Alle 30 vuotta          
30–39 vuotta        
40–49 vuotta   4 5 5 4
Yli 49 vuotta   3 3 4 5
Hallitus   6 7 7 6
Naisten määrä   2 2 3 2
Alle 30 vuotta          
30–39 vuotta   1 1  
40–49 vuotta   1 1
Yli 49 vuotta   5 6 6 5
Yksiköiden johtoryhmät       79 79
Naisten määrä   31 30 33 32
Alle 30 vuotta       1 1
30–39 vuotta   18 12 11 10
40–49 vuotta   39 40 46 43
Yli 49 vuotta   21 24 21 25
Yritysvastuun johtoryhmä   10 10 10 10
Naisten määrä   5 4 4 4
Alle 30 vuotta          
30–39 vuotta   2 2 1 1
40–49 vuotta   3 6 5 5
Yli 49 vuotta   1 2 4 4
Henkilöstön jakauma sukupuolen mukaan          
Mies 61,2 % 62,7 % 62,7 % 62,7 % 63,6 %
Nainen 38,8 % 37,3 % 37,3 % 37,3 % 36,4 %
Henkilöstön jakauma ikäryhmän mukaan          
Alle 30 vuotta 28,9 % 28,2 % 26,6 % 26,6 % 25,3 %
30–39 vuotta 34,1 % 33,1 % 33,9 % 33,6 % 33,0 %
40–49 vuotta 23,4 % 24,0 % 23,4 % 24,1 % 24,8 %
Yli 49 vuotta 13,6 % 14,7 % 16,1 % 15,8 % 16,9 %
1 Vuoden 2011 lukuja ei saatavilla

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri